Formålet og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Hejm Vilsgaard Advokater behandler personoplysninger fra vores hjemmeside, fra sociale medier og fra søgemaskiner til at markedsføre vores ydelser til eksisterende og nye kunder.

Vi baserer vores markedsføringsindsats på samtykke.

Vi sikrer således, at besøgene på vores hjemmeside ikke spores, før de eventuelt har samtykket til dette.

Når vi reklamerer på sociale medier og søgemaskiner, herunder LinkedIn, er vi teknisk afhængige af, at det pågældende sociale medie og søgemaskine har indhentet samtykket fra de brugere, der måtte se vores budskaber, samt at samtykket reelt lever op til kravene om at være frivilligt, specifikt, informeret og udtryk for en utvetydig viljestilkendegivelse.

Du kan finde grundlaget for vores behandling af personoplysninger i relation til vores markedsføring i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, når vi markedsfører gennem søgemaskiner eller på de sociale medier:

 • Vi behandler almindelige personoplysninger.

Ved brug af sociale medier eller søgemaskiner til markedsføring sikrer vi, at vi ikke behandler følsomme oplysninger. Vi behandler således alene geografisk position, alder, køn, arbejdsplads, uddannelse og lignende almindelige personoplysninger.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader i nødvendigt omfang dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Myndigheder, hvis vi er forpligtede til det
 • Leverandørerne af vores hjemmeside samt deres underdatabehandlere

Endelig kan Hejm Vilsgaard Advokater ikke undgå at dele personoplysninger, som vi er dataansvarlige for, med de sociale medier og søgemaskiner, som vi bruger i vores markedsføring.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi videregiver eller overlader så vidt muligt ikke personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. Sociale mediers databaser er imidlertid placeret over hele verden. Eksempelvis kan vi ikke garantere for, at LinkedIn ikke sender personoplysninger til USA. Det samme gælder de personoplysninger, som søgemaskinen Google indsamler, og som vi gør brug af og er ansvarlig for i vores markedsføring.

Med årene er det vores forventning, at de sociale mediers databaser placeres i EU sammen med de personoplysninger, som kan henføres til borgere i EU.

 

Hvor personoplysningerne, vi indsamler, stammer fra

Personoplysningerne stammer fra de besøgende på vores hjemmeside samt de brugere, der har en konto på de sociale medier, hvor vores annoncer og opslag vises.

Når du besøger Hejm Vilsgaard Advokaters hjemmeside, indsamler vi således personoplysninger gennem cookies.

Hejm Vilsgaard Advokater anvender alene tekniske cookies, statistikcookies og personaliserede cookies på vores hjemmeside.

Vi anvender 3.partscookie i form af Google Analytics, som er en statistikcookie.

Læs mere nedenfor om de forskellige cookietyper.

 

Hvad er en cookie?

Cookies bruges af stort set alle hjemmesider.

Der findes grundlæggende 4 typer af cookies:

 1. Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Brug af tekniske cookies kræver ikke et samtykke.
 2. Statistikcookies: Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside.
  De indsamlede oplysninger indgår i eksempelvis analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, og som derfor skal være nemme at finde, så brugervenligheden bliver forbedret. Statistikcookies kan også bruges til at indsamle besøgsstatistik igennem en simpel optælling af antal besøg på en hjemmeside.
  Statistikcookies har oftest ingen eller meget lille betydning for privatlivet, da de ikke registrerer, hvad vi søger efter på andre hjemmesider. Det er dog et krav, at hjemmesidens ejer informerer om og beder om samtykke ved brugen af statistikcookies.
 3. Personaliserede cookies: Personaliserede cookies indsamler oplysninger ved at følge med os rundt på en hjemmeside, hvor de samler vores digitale fodspor op. De kaldes derfor også ”trackingcookies”. Der er ikke tale om at indsamle oplysninger om din færden for at bruge det til markedsføring ved at sende dig meddelelser med tilbud og lignende.
  Personaliserede cookies bruges til at levere mere målrettet og relevant indhold på hjemmesiden – eksempelvis i form af foreslået information og artikler. Andre brugere vises noget andet indhold på hjemmesiden, fordi de er interesserede i noget andet. Indholdet er udvalgt på baggrund af de oplysninger, personaliserede cookies har indsamlet om dine søgninger, interesser og klik rundt på nettet. Personaliserede cookies kan derfor ses som en service, når du bevæger dig rundt på nettet.
  En hjemmeside, der indsamler oplysninger ved hjælp af cookies for at skabe personaliseret indhold, skal informere om dette og indhente dit samtykke hertil.
 4. Markedsføringscookies: Når cookies bruges i et kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig, er der tale om markedsføringscookies.
  Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge os på de enkelte hjemmesider, på samme måde som personaliserede cookies gør. Markedsføringscookies er derfor også ”trackingcookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over vores interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, vi tidligere har kigget på.
  Det er for eksempel markedsføringscookies, der indsamler oplysninger, som bruges til at huske de sko, den koncert eller den boremaskine, du kiggede på for et par dage siden.
  En hjemmeside skal informere om og indhente samtykke, når der bruges markedsføringscookies.

 

Undgå cookies

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du bruger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang fra din computer. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du bruger.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Retningslinjerne er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav. Se dog straks nedenfor.

Dokumentation for samtykke gemmes i mindst 2 år, efter samtykket har været anvendt sidst.

Personoplysninger fra cookies på vores hjemmeside opbevares i forskellige tidsrum. Nogle cookieoplysninger slettes, når du ikke længere bruger vores hjemmeside (sessionen afsluttes). Andre cookieoplysninger gemmes i flere år.

Personoplysninger fra sociale medier opbevares så længe, vi markedsfører på det pågældende social medie, med mindre der anmodes om sletning.

 

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi reklamerer på sociale medier, herunder eksempelvis LinkedIn, og gennem søgemaskiner, herunder Google. I den forbindelse sker der efter vores forståelse profilering.

Logikken i profileringen består i, at vores budskaber sendes ud til personer, som det pågældende sociale medie vurderer er mest tilbøjelig til at være interesseret heri.

 

Dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Når der anmodes om sletning, sikrer vi så vidt muligt, at personoplysningerne slettes fra de it- systemer, som vi har teknisk rådighed over, og som vi anvender i vores markedsføring.

Ønskes der sletning af de personoplysninger, som vi sammen med det relevante sociale medie har et fælles ansvar for, henviser vi til det sociale medies hjemmeside, hvor der kan anmodes om sletning, herunder ved sletning af sin konto.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Hejm Vilsgaard Advokater består af:

Hejm Advokater P/S, CVR: 36944463, Søndergade 74, 5., 8000 Aarhus C.

Vilsgaard Advokater Advokatanpartsselskab, CVR: 31501083, Søndergade 74, 5., 8000 Aarhus C.

Effekt Advokatfirma I/S, CVR: 35289542, Søndergade 74, 5., 8000 Aarhus C.

Advokatfirmaet Bierregaard, CVR: 42190403, Søndergade 74, 5., 8000 Aarhus C.

Du kan kontakte den ansvarlige for Hejm Vilsgaard Advokaters overholdelse af persondatareglerne, advokat Hans Henrik Bondegaard, her: e-mail: hb@hvlaw.dk / tlf. 2913 3282.