Hejm Vilsgaard advokater bistår med rådgivning om kapitaludvidelser/-fremskaffelser for startups, små og mellemstore virksomheder eller projektfinansieringer, som kan omfatte både offentlig og privat kapital.

For virksomheder vil vores rådgivning typisk være aktuel i forbindelse med eksempelvis virksomhedskøb, udvidelse af den eksisterende kapital til fx. køb af nyt produktionsanlæg, færdigudvikling af et produkt, nye etableringer eller andre nye aktiviteter.

Vores rådgivning kan blandt andet omfatte:

 • Styring og strukturering af proces
 • Afklaring af kapitalbehov
 • Profil og søgning på potentielle investorer
 • Værdiansættelse samt fastlæggelse af ejerandele og transaktionsstruktur
 • Informationsmateriale til investorer
 • Kommunikation med investor(er), banker, Vækstfonden og andre der finansierer
 • Bistand i forbindelse med due diligence og besvarelse af spørgsmål fra investor(er)
 • Bistand i forbindelse med forhandlinger
 • Juridiske kontrakter
 • Gennemførelse af kapitaludvidelsen
 • Ejeraftaler

Vi har gennem vores netværk og samarbejdspartnere gode muligheder for, at identificere den gruppe af investorer, som passer bedst i den konkrete situation.

Vi samarbejder i øvrigt med de regionale Væksthuse om deres finansielle støtte til rådgivning i forbindelse med kapitalfremskaffelser og er det naturlige bindeled mellem virksomheden der søger kapital og alle øvrige parter involveret. For nærmere om konkrete støtte og investeringsmuligheder – kontakt os da.