Kapitaludvidelser og kapitalfremskaffelser for små og mellemstore virksomheder og projektfinansieringer med offentlig og privat kapital.

Hejm Vilsgaard Advokater bistår med rådgivning om kapitaludvidelser/-fremskaffelser for startups, små og mellemstore virksomheder eller projektfinansieringer, som kan omfatte både offentlig og privat kapital.

For virksomheder er vores rådgivning typisk aktuel ved virksomhedskøb, udvidelse af eksisterende kapital til fx køb af nyt produktionsanlæg, færdigudvikling af et produkt, nye etableringer eller andre nye aktiviteter.

Qua vores netværk og samarbejdspartnere har vi gode muligheder for at identificere den gruppe af investorer, som passer bedst i din konkrete situation.

Vi samarbejder også med de regionale Erhvervshuse om finansiel støtte til rådgivning i forbindelse med kapitalfremskaffelser, og er det naturlige bindeled mellem virksomheden, der søger kapital, og alle øvrige parter.

Rådgivning ved kapitalfremskaffelse:

 • Styring og strukturering af proces
 • Afklaring af kapitalbehov
 • Profil og søgning på potentielle investorer
 • Værdiansættelse samt fastlæggelse af ejerandele og transaktionsstruktur
 • Informationsmateriale til investorer
 • Kommunikation med investor(er), banker, Vækstfonden og andre der finansierer
 • Bistand i forbindelse med due diligence og besvarelse af spørgsmål fra investor(er)
 • Bistand i forbindelse med forhandlinger
 • Juridiske kontrakter
 • Gennemførelse af kapitaludvidelsen
 • Ejeraftaler

Vil du høre mere om konkrete støtte- og investeringsmuligheder?

Kontakt en af os direkte. Eller ring i dag på telefon (+45) 7930 1710. Du kan også sende en mail på info@hvlaw.dk.