Vi har mange års erfaring i rådgivning om køb og salg af virksomheder herunder strategiske opkøb og frasalg.

Typisk fungerer vi som tovholdere i processen på vegne en køber eller en sælger. Vi sørger for overblikket og fokus på de næste skridt, som fører mod et godt og velgennemført køb eller salg.

En køb eller salgsproces omfatter mange ting, herunder typisk:

  • Forventningsafstemning
  • Beskrivelse/analyse af virksomheden
  • Værdiansættelse
  • Salgsmodning –og optimering
  • Forhandlinger
  • Modeller for køb og salg
  • Due diligence
  • Juridiske dokumenter (NDA, hensigtserklæringer, overdragelsesaftaler etc.)

Forvent af os, at vi er en seriøs og kritisk sparringspartner under hele processen. Og forvent af os, at vi søger dialogen og løsningerne frem for konflikterne. I kombination med en god portion tålmodighed giver det oftest de bedste resultater.

Vi søger altid at være på forkant med den nyeste viden inden for virksomhedsoverdragelsesområdet. Dette har afstedkommet en lang række skrevne artikler om emnet, som er udgivet i en række forskellige medier såsom dagblade, medlemsblade, fagblade og nyhedsbreve.

Vi er efterspurgte foredragsholdere om emnet og har holdt foredrag og arrangementer i samarbejde med forskellige banker, revisorer, erhvervsråd, Væksthuse, Vækstfonden og en lang række andre aktører. Derudover har vi medvirket i DR2’s udsendelser om virksomhedsoverdragelser/generationsskifter ligesom vi er faste skribenter på virksomhedskøber.dk