Der er mange forhold, du skal være opmærksom på ved køb og salg af virksomhed.

Hejm Vilsgaard Advokater har mange års erfaring i rådgivning om køb og salg af virksomheder – herunder strategiske opkøb og frasalg. 

Som regel fungerer vi som tovholdere under hele processen på vegne af en køber eller en sælger. Vi er den seriøse og kritiske sparringspartner, som sørger for overblikket, og som har fokus på de næste skridt, der fører hen mod et godt og velgennemført køb eller salg.

Vi gennemtrawler den nyeste viden på området for virksomhedsoverdragelser. Det har afstedkommet en lang række artikler, som er udgivet i dagblade, medlemsblade, fagblade og nyhedsbreve. Vi har også medvirket i DR2’s udsendelser om virksomhedsoverdragelser/generationsskifter, og er faste skribenter på virksomhedskoeber.dk. Herudover står vi bag hjemmesiden dyrlaegeadvokaten.dk, der er en hjemmeside målrettet dyrlæger, der overvejer køb eller salg af dyreklinik.

Det omfatter en typisk købs- eller salgsproces:

  • Forventningsafstemning
  • Beskrivelse/analyse af virksomheden
  • Værdiansættelse
  • Salgsmodning og optimering
  • Forhandlinger
  • Modeller for køb og salg
  • Finansiering
  • Due diligence
  • Juridiske dokumenter – herunder NDA, hensigtserklæringer og overdragelsesaftaler
  • Closing og overtagelse (indtræden eller exit)

Behov for sparring på køb og salg af virksomhed?

Kontakt en af os direkte. Eller ring i dag på telefon (+45) 7930 1710. Du kan også sende en mail på info@hvlaw.dk.

 

Foredrag om køb og salg af virksomhed? 

Vi er efterspurgte foredragsholdere om køb og salg af virksomhed, og holder arrangementer i samarbejde med banker, revisorer, erhvervsråd, Erhvervshuse, Vækstfonden og andre aktører. 

Kontakt en af os direkte, hvis du er interesseret i et foredrag eller send en mail – info@hvlaw.dk.