God afgiftsrådgivning omfatter de juridiske og økonomiske aspekter, men også vejledning i praktisk håndtering af reglerne. 

Danmark er det land i verden, som har flest punktafgifter. Det er afgifter på specifikke varer og visse aktiviteter/ydelser. 

Når en virksomhed fremstiller punktafgiftspligtige varer/udbyder punktafgiftspligtige aktiviteter eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet, skal virksomheden registreres og indbetale punktafgifter af de pågældende varer/aktiviteter til Skattestyrelsen. Der er flere former for registrering (fx oplagshaver, varemodtager, midlertidig varemodtager, vareafsender, fjernsalg). Registreringsformen afhænger af den enkelte punktafgiftslov.

Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få afgifterne helt eller delvist godtgjort af deres energiforbrug. Virksomheder har også ret til at få godtgjort punktafgifter af varer, der er betalt punktafgifter af og som eksporteres. Derfor er det vigtigt, at den eksporterende virksomhed kender sine varer og ved, om der eventuelt er betalt punktafgifter af dem i tidligere led.

I flere punktafgiftslove er der indsat en bestemmelse om solidarisk hæftelse. Det betyder, at en virksomhed, der i god tro køber punktafgiftspligtige varer af en leverandør, som ikke har betalt punktafgifterne til Skattestyrelsen, kan risikere at skulle betale leverandørens gæld.

I Danmark kan punktafgifter generelt opdeles i energiafgifter, forbrugsafgifter, miljøafgifter og de traditionelle punktafgifter:

 • Konsumis, konsum-is-miks (svulmeafgift), chokolade- og sukkervarer, mandler, nødder, kerner og dækningsafgift af varer, der indeholder bestanddele af chokolade og/eller mandler, nødder, kerner og lignende
 • Spiritus, vin, frugtvin, vinbaserede alkoholsodavand, øl og maltbaserede alkoholsodavand
 • Energiafgifter:
  Mineralolieprodukter som gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, benzin, gas, karburatorvæske, smøreolie, bioolier og metanol, kulprodukter og affaldsvarme, elektricitet, naturgas og bygas samt kuldioxid
 • Forbrugsafgifter:
  Cigaretpapir, skrå og snus, elektriske glødelamper, damplamper, herunder lysstoflamper, neonrør og tilsvarende lysrør samt sikringer til stærkstrømsanlæg og kaffe, kaffeekstrakter og kaffeerstatninger
 • Skadesforsikringer, lystfartøjsforsikringer, ansvarsforsikringer for motorkøretøjer og arbejdsskadesforsikringer
 • Miljøafgifter:
  Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, visse former for affald, råstoffer som f.eks. granit, grus, jord, kalk, kridt, ler, sand og skifer, ledningsført vand, dæk, bekæmpelsesmidler, batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer) og bærbare batterier og akkumulatorer, svovl, CFC og visse industrielle drivhusgasser, spildevand, kvælstof, antibiotika og vækstfremmere, drikkevandsbeskyttelse (grundvandsafgift), PVC og ftalater, ophugning og skrotning af biler (miljøbidrag), mineralsk fosfor i foderfosfat og kvælstofoxider
 • Registreringsafgift af motorkøretøjer, vejbenyttelsesafgift, brændstofafgift (grøn ejerafgift), vægtafgift mm og registrering af køretøjer (nummerplader)
 • Lotteri udbudt af Danske Spil, klasselotteri, gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer, landbaseret kasino, væddemål, onlinekasino, almennyttigt lotteri, lokale puljevæddemål vedrørende hestevæddeløb mv., spil i forbindelse med offentlige forlystelser, spil uden indsats – visse lodtrækninger og konkurrencer mv. og gevinstopsparing
 • Cigaretter, røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos

Lønsumsafgift

Virksomheder med momsfrie aktiviteter skal ofte betale lønsumsafgift. Det kan være aktiviteter som fx behandling, undervisning, finansielle transaktioner, forsikringstransaktioner, spil, personbefordring og udgivelse af aviser.

 

Der er fire metoder til at beregne lønsumsafgift. Metoden afhænger af virksomhedens aktivitet og organisationsform:

 • Metode 1: Omfatter organisationer, fonde, foreninger og loger, virksomheder med momsfri spilleaktiviteter og offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud. De skal betale 6,37% af deres lønsum i lønsumsafgift.
 • Metode 2: Omfatter virksomheder med finansielle og forsikrings hovedaktiviteter – uanset organisationsform. De skal betale 14,5% af deres lønsum i lønsumsafgift.
 • Metode 3: Omfatter virksomheder, der udgiver eller importerer aviser. De skal betale 3,54% af omsætningen.
 • Metode 4: Omfatter virksomheder, der ikke er omfattet af de øvrige metoder. De skal betale 4,12% af lønsummen +/- skattemæssigt overskud eller underskud uden finansielle poster (med visse reguleringer). 

 

Brug for rådgivning på afgifter – eller et bindende svar hos Skattestyrelsen, så du får vished for, hvordan din virksomheds dispositioner skal behandles afgiftsmæssigt ifølge Skattestyrelsens vurdering?

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse. Det koster ikke noget, og kræver kun, at du ringer eller sender os en mail. Så ring i dag på (+45) 7930 1710 eller send os en mail på info@hvlaw.dk, så får du et hurtigt svar tilbage.

 

Afgiftssager – Sager mod Skattestyrelsen

Har Skattestyrelsen henvendt sig, og er der udsigt til en afgiftssag, kan det have væsentlig betydning for sagens udfald, at sagen bliver håndteret bedst muligt fra start. Det er derfor altid en god idé at inddrage en rådgiver med speciale i afgifter så tidligt som muligt – om ikke andet for at afklare, om man har brug for assistance. 

 

Hejm Vilsgaard Advokater har stor erfaring med at føre afgiftssager i alle instanser, og har Skattestyrelsen truffet en afgørelse i din afgiftssag, tilbyder vi en gratis og overordnet vurdering af din sag.

Her får du vores ærlige vurdering af, om du har en god sag i forhold til Skattestyrelsen. Du får også sparring på, hvad vi finder mest hensigtsmæssigt at gøre i det videre forløb. 

Hvis du vælger at klage over Skattestyrelsens afgørelse til Landsskatteretten eller indbringe sagen for domstolene, giver vi dig gerne et prisoverslag på at føre din sag. Du får i de fleste tilfælde dækket dine omkostninger til os efter reglerne om omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at Skattestyrelsen dækker 50 % af omkostningerne, hvis sagen tabes helt eller i overvejende grad, mens Skattestyrelsen dækker 100 %, hvis sagen vindes eller vindes i overvejende grad.

 

Behov for at drøfte en afgiftssag? 

Ring på (+45) 7930 1710 og få en gratis og overordnet vurdering af din sag. Vi står klar til at hjælpe. Du kan også maile info@hvlaw.dk, så får du et hurtigt svar tilbage.