Danmark er det land i verden, som har flest punktafgifter. Det er afgifter på specifikke varer og visse aktiviteter/ydelser.

Kreativiteten har gennem tiderne være stor, når det har drejet sig om at finde på nye punktafgifter. Der har bl.a. været punktafgifter på gulvtæpper, lysekroner, fyldepenne, fjernsyn og radioer, vaskemaskiner, hårtørrere, parfume, tornystre, grammofonplader, spillekort, tændstikker og fedtindholdet i kød.

Punktafgifterne kan generelt opdeles i energiafgifter, forbrugsafgifter, miljøafgifter og de traditionelle og ofte gamle punktafgifter.  Eksempelvis er den første punktafgift – afgift på spiritus – fra 1887, og denne afgift eksisterer stadig.

I dag har vi i Danmark punktafgifter på følgende varer/aktiviteter:

 • Konsumis, konsum-is-miks (svulmeafgift), chokolade- og sukkervarer, mandler, nødder, kerner og lignende samt dækningsafgift af varer, der indeholder bestanddele af chokolade og/eller mandler, nødder, kerner og lignende
 • Spiritus, vin, frugtvin og vinbaserede alkoholsodavand samt øl og maltbaserede alkoholsodavand
 • Energiafgifter
  • Mineralolieprodukter som gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, benzin, gas, karburatorvæske, smøreolie, bioolier og metanol, kulprodukter og affaldsvarme, elektricitet, naturgas og bygas samt kuldioxid
 • Forbrugsafgifter
  • Cigaretpapir, skrå og snus, elektriske glødelamper, damplamper, herunder lysstoflamper, neonrør og tilsvarende lysrør samt sikringer til stærkstrømsanlæg og kaffe, kaffeekstrakter og kaffeerstatninger
 • Skadesforsikringer, lystfartøjsforsikringer, ansvarsforsikringer for motorkøretøjer og arbejdsskadesforsikringer
 • Miljøafgifter
  • Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier, visse former for affald, råstoffer som f.eks. granit, grus, jord, kalk, kridt, ler, sand og skifer, ledningsført vand, dæk, bekæmpelsesmidler, batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer) og bærbare batterier og akkumulatorer, svovl, CFC og visse industrielle drivhusgasser, spildevand, kvælstof, antibiotika og vækstfremmere, drikkevandsbeskyttelse (grundvandsafgift), PVC og ftalater, ophugning og skrotning af biler (miljøbidrag), mineralsk fosfor i foderfosfat og kvælstofoxider
 • Registreringsafgift af motorkøretøjer, vejbenyttelsesafgift, brændstofafgift (grøn ejerafgift), vægtafgift mm og registrering af køretøjer (nummerplader)
 • Lotteri udbudt af Danske Spil, klasselotteri, gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer, landbaseret kasino, væddemål, onlinekasino, almennyttigt lotteri, lokale puljevæddemål vedrørende hestevæddeløb mv., spil i forbindelse med offentlige forlystelser, spil uden indsats – visse lodtrækninger og konkurrencer mv. og gevinstopsparing
 • Cigaretter, røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos

Hvis virksomheder fremstiller punktafgiftspligtige varer/udbyder punktafgiftspligtige aktiviteter eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet, skal virksomhederne registreres og indbetale punktafgifterne af de pågældende varer/aktiviteter til SKAT.

Der er flere former for registrering (f.eks. oplagshaver, varemodtager, midlertidig varemodtager, vareafsender, fjernsalg). Registreringsformen afhænger af den enkelte punktafgiftslov.

Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få afgifterne helt eller delvist godtgjort af deres energiforbrug.

Virksomheder har også ret til at få godtgjort punktafgifterne af varer, der er betalt punktafgifter af, og som eksporteres. Det er derfor vigtigt, at den eksporterende virksomhed kender sine varer og ved, om der eventuelt er betalt punktafgifter af dem i tidligere led.

I flere punktafgiftslove er der indsat en bestemmelse om solidarisk hæftelse. Det betyder, at en virksomhed, der i god tro køber punktafgiftspligtige varer af en leverandør, som ikke har betalt punktafgifterne til SKAT, vil blive afkrævet at betale punktafgifterne til SKAT.

 

Lønsumsafgift

Virksomheder med momsfrie aktiviteter skal ofte betale lønsumsafgift.

Det kan f.eks. være aktiviteter som behandling, undervisning, finansielle transaktioner, forsikringstransaktioner, spil, personbefordring og udgivelse af aviser.

Afgiften pålægges virksomhedernes lønsum eller deres lønsum +/- overskud.

Der er fire metoder til at beregne lønsumsafgift, og metoden afhænger af virksomhedens aktivitet og organisationsform.

Metode 1 omfatter: Organisationer, fonde, foreninger og loger, virksomheder med momsfri spilleaktiviteter og offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud,

De skal betale 6,37% af deres lønsum i lønsumsafgift.

Metode 2 omfatter: Virksomheder med finansielle og forsikrings hovedaktiviteter, uanset organisationsform.

De skal betale 14,5% af deres lønsum i lønsumsafgift.

Metode 3 omfatter: Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser.

De skal betale 3,54% af omsætningen.

Metode 4 omfatter: Virksomheder, der ikke er omfattet af de øvrige metoder.

De skal betale 4,12% af lønsummen +/- skattemæssigt overskud eller underskud uden finansielle poster (med visse reguleringer).

 

Afgiftsrådgivning

Det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede – det gælder også i forhold til SKAT.

Det er derfor også en fordel at have klarhed over de afgiftsmæssige konsekvenser af påtænkte handlinger, inden man går i gang med at disponere.  På den måde kan man ofte undgå den ærgrelse og ubehagelige økonomiske overraskelse, det er, hvis SKAT rejser en sag, der kunne være undgået ved bedre planlægning.

Klarheden kan opnås ved kompetent rådgivning.

Hejm Vilsgaard Advokater yder denne kompetente afgiftsrådgivning, og den omfatter både de juridiske og økonomiske aspekter ved de påtænkte handlinger samt en vejledning i den praktiske håndtering af reglerne. Vi mener nemlig, at en god afgiftsrådgivning skal indeholde alle tre dele.

Når vi rådgiver, trækker vi på vores erfaring fra mange år i advokatbranchen, men også fra vores ansættelser hos SKAT og i revisionsbranchen.

Har du brug for at indhente et bindende svar hos SKAT, så du kan få vished for, hvordan din virksomheds dispositioner skal behandles afgiftsmæssigt ifølge SKATs vurdering, udarbejder vi også gerne anmodningen om bindende svar.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af, hvad vi kan tilbyde af afgiftsmæssig og rådgivning. Det koster ikke noget, og det kræver kun, at du ringer eller sender os en mail.

Hvis du herefter ønsker vores rådgivning, kan vi i de fleste tilfælde give et overslag over, hvad den vil koste.

Vi samarbejder gerne med andre rådgivere, og en stor del af vores kunder er revisorer og andre advokater, som efterspørger afgiftsmæssig assistance.

 

Afgiftssager – Sager mod SKAT

Har SKAT henvendt sig, og er der udsigt til en afgiftssag, kan det have væsentlig betydning for sagens udfald, at sagen bliver håndteret bedst muligt fra start. Det er derfor altid en god idé at inddrage en rådgiver med speciale i afgifter så tidligt som muligt; om ikke andet så for at få afklaret om man har brug for rådgiverens assistance.

Vi kan tilbyde dig at være denne rådgiver, og du skal blot kontakte os, så står vi klar til at hjælpe.

Hejm Vilsgaard Advokater har mange års erfaring med at føre afgiftssager i alle instanser, og vi kan qua vores erfaring fra tidligere ansættelser hos SKAT og revisionsbranchen kombineret med advokatbranchen bruge den fordel, som ligger i, at vi kender afgiftsområdet fra flere sider, herunder både den juridiske og den økonomiske/talmæssige del.

Har SKAT truffet en afgørelse i din afgiftssag, tilbyder vi en gratis og overordnet vurdering af sagen.

Her giver vi dig vores ærlige vurdering af, om vi mener, at du har en god sag i forhold til SKAT. Vi oplyser dig også om, hvad vi finder mest hensigtsmæssigt at gøre i det videre forløb. Nogle gange kan det bedste råd være at opgive sagen.

Hvis du beslutter at klage over SKATs afgørelse til Landsskatteretten eller indbringe sagen for domstolene, kan vi give dig et prisoverslag på at føre din sag. Du får i de fleste tilfælde dækket dine omkostninger til os efter reglerne om omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at SKAT dækker 50 % af omkostningerne, hvis sagen tabes helt eller i overvejende grad, mens SKAT dækker 100 %, såfremt sagen vindes eller vindes i overvejende grad.