Hejm Vilsgaard Advokater indtræder i international alliance af advokater – Balms Group International (BGI)

For knap halvandet år siden blev Hejm Advokater og Vilsgaard Advokater til én virksomhed, og nu styrker det specialiserede erhvervsadvokatfirma, med hovedkontor i Aarhus, sin internationale profil med indtræden i det verdensomspændende netværk af advokater – Balms Group International (BGI).  ”Indtræden som eksklusiv dansk landepartner i Balms Group International (BGI) vil betyde meget for vores…

Læs mere

Information om COVID-19 – hjælpepakker og grænselukning

Mange danske virksomheder er i øjeblikket ramt økonomisk som følge af COVID-19, og Folketinget har derfor vedtaget en række hjælpepakker. Hejm Vilsgaard Advokater har lavet at overblik (på engelsk) over de forskellige kompensationsordninger, som du kan læse mere om her. Du kan også læse vores artikel om grænselukningens konsekvenser for erhvervslivet: “Border control in Denmark -…

Læs mere

Masterclass om virksomhedskøb

Hejm Vilsgaard Advokater arrangerer i samarbejde med Erhvervshus Sydjylland masterclass i køb af virksomhed den 1. oktober kl. 16.00-19.00 i Vojens. På arrangementet kan du høre om virksomhedsoverdragelse set fra købers vinkel, herunder om processen og forhandlinger, værdiansættelse, mulighederne for finansiering, herunder fra Vækstfonden og muligheder for sparring med Erhvervshus Sydjylland. Partner og advokat Bo…

Læs mere

Hejm og Vilsgaard advokater forenes under navnet Hejm Vilsgaard Advokater

Pressmeddelelse 1. februar 2019 To af byens specialiserede advokatfirmaer rykker sammen og står nu endnu stærkere i konkurrencen om at levere højt specialiseret viden inden for særligt overdragelse af virksomhed, persondata, udbudsret, skat, moms og afgifter. ”Vi er rigtig glade for at kunne fortælle, at Vilsgaard Advokater og Hejm Advokater er flyttet sammen, og at…

Læs mere

Forringede muligheder for generationsskifte af fast ejendom

Den 1. januar 2018 træder den nye ejendomsvurderingslov i kraft. Det har betydning for andet end ejendomsværdiskatten og grundskylden, fx for generationsskifter. En af de væsentligste konsekvenser er nemlig, at den nye vurderingslov delvist udvander muligheden for at generationsskifte ejendomme til +/-15 af offentlig vurdering Imellem forældre og børn har der hidtil været mulighed for at overdrage fast ejendom…

Læs mere

Få nu styr på de kørselsbilag – før SKAT kommer

Som rådgiver ærgrer man sig, når man præsenteres for en skattesag om kørselsgodtgørelse, hvor SKAT har beskattet godtgørelsen med den begrundelse, at bilagene ikke lever op til SKATs krav.   SKAT har i mange situationer for let spil, når de undersøger virksomheders udbetaling af kørselsgodtgørelse. For sagen er, at mange virksomheder ikke kan leve op til de…

Læs mere

Har du i virkeligheden fri bil?

Har du aftalt med din arbejdsgiver, at du ikke må anvende din firmabil til private formål? Men er du af arbejdsmæssige årsager nødt til at parkere bilen på din privatadresse efter endt arbejdsdag?   Så skal du passe på, da du kan risikere at blive beskattet af fri bil, hvis du ikke til punkt og…

Læs mere

Dobbeltbeskatning af hovedaktionærer

Hovedaktionærer, som låner penge af eget selskab, har siden 14. august 2014 været skattepligtige af lånet, forudsat at aktionæren er en person med bestemmende indflydelse i selskabet. Dette gælder, uanset om lånet måtte være lovligt efter selskabslovens regler.   I skattemæssig sammenhæng betragtes lånet ikke som et lån, men derimod som skattepligtigt udbytte eller skattepligtig…

Læs mere

Datatilsynets opgaver og beføjelser: Hvad betyder et svagt Datatilsyn for din virksomhed?

TL;DR: 1) Der kommer mere fokus på dokumentation på bekostning af it-sikkerhed 2) Håndhævelsen er reelt crowdsourcet til de registrerede 3) Væksthæmmende uro i virksomhederne pga. usikkerhed om retningen i retspraksis 4) Manglende vejledning fører til dobbeltarbejde, da samme vurdering skal foretages i samme type virksomhed 5) Større behov for rådgivning, som dog vil mangle kvalitet pga. nævnte manglende retning…

Læs mere

Persondata/GDPR: Send konkrete eksempler til Justitsministeriet nu!

På Computerworlds konference i Aarhus i går om implementering af persondataforordningen opfordrede kontorchef i Justitsministeriet, Jakob Lundsager, til, at brancheforeninger, virksomheder og andre fremsender eksempler på, hvordan virksomheder helt konkret bliver (for hårdt) ramt af GDPR og de heraf afledte love og bekendtgørelser.   Han gav – tror jeg godt, man kan sige – udtryk…

Læs mere

Nu kan reelle ejere og andre få adressebeskyttelse på CVR.dk (sådan da)

TL;DR: 1. jan. 2018 kan du få adressebeskyttelse på CVR.dk ved at gå på borger.dk og få navne- og adressebeskyttelse hos din bopælskommune. Beskyttelsen overføres automatisk til CVR.dk.     Det har længe været sådan, at selskaber skal registrere blandt andet navne- og adresseoplysninger på stiftere, ledelsesmedlemmer og eventuelt fuldt ansvarlige deltagere hos Erhvervsstyrelsen. Det samme…

Læs mere