Iværksætteri er et af vores specialer. Vi brænder for det og kender mulighederne og faldgruberne, når man skal starte egen virksomhed. Hvad enten det er fra bunden eller ved overtagelse af en eksisterende virksomhed.

Hvordan går man fra ide til virksomhed? Hvordan tiltrækker en ny virksomhed kapital fra investorer, banker, business angels og venture fonde? Hvad er værdien af en ejeraftale? Vi bistår med svar og rådgivning i processen, så der skabes det rigtige fundament for succes og vækst i virksomheden.

Vores kerneydelser i forbindelse med iværksættere består typisk i form af rådgivning om valg af selskabsform, udarbejdelse af ejeraftaler, ansættelsesaftaler, investeringsaftaler etc. Grundet vores brede erfaring rådgiver vi også omkring andre opmærksomhedspunkter, som er vigtige at have fokus på, herunder forhold vedr. ansatte, immaterielle rettigheder, samarbejdsaftaler etc.

Vi har en særlig erfaring med etablering af social økonomiske virksomheder og de særlige muligheder og udfordringer der er forbundet hermed dels i form af RSV ordningen og dels i form af alternative organiseringsformer, herunder foreninger og fonde.

Vi kommer gerne ud og holder oplæg om iværksætteri og vores erfaringer omkring etablering af egen virksomhed.