Ansættelse og håndtering af medarbejdere er en daglig udfordring for såvel startups som etablerede virksomheder.

Vores team er klar til at bistå med rådgivning i forbindelse med ansættelse, afskedigelse og løbende personale håndtering, herunder advarsler og påtaler.

Vi har indgående erfaring med udarbejdelse af direktør- og ansættelseskontrakter og rådgivning omkring personalejuridiske forhold, herunder sammensætning af bonus- og provisionsmodeller.

Vores team for ansættelsesret har endvidere stor erfaring med udarbejdelse af warrant og optionsprogrammer til brug for incitamentsaflønning.

Vi bistår endvidere startups og angel investorer i forbindelse med etablering af sweat equity modeller, herunder fantomaktier, founder vesting/reverse vesting og basic vesting (ESOP). Vores erfaring gør, at vi kan bistå med hele processen fra forhandlingens start, henover værdiansættelsen til selve dokumentudarbejdelsen og eksekveringen.