Mange forholder sig ikke ret ofte til deres advokat. Men det burde de.

Hvad vil det være værd for dig at have en advokat, der via indsigt, dialog og tålmodighed altid opfanger de bedste muligheder?

Hejm Vilsgaard Advokater er specialiserede erhvervsadvokater, der rådgiver om det, vi har forstand på.

Vi håndterer de juridiske udfordringer, som følger med virksomheders livscyklus fra opstart, udvikling, kapitaltilførsel og til salg. Altid med et skarpt fokus på maksimal udnyttelse af de forretningsmæssige og strategiske handlemuligheder juraen giver. Og altid som en seriøs og kritisk sparringspartner under hele processen. 

Vi har kunder inden for mange brancher og sektorer, hvoraf en stor del er videnstunge og innovative virksomheder, som har fokus på vækst. Når vi rådgiver, trækker vi på vores erfaring fra mange år i advokatbranchen, men også fra tidligere ansættelser hos skatteforvaltningen og i revisionsbranchen.

Vi fører adskillige sager om skat, moms og afgifter mod skattemyndighederne og yder rådgivning over for andre advokater og revisorer, som efterspørger skatte- og momsmæssig assistance. 

Fra vores kontorer i Aarhus og Vejle arbejder vi med udgangspunkt i løsninger frem for konflikter. Vores foretrukne værktøj er dialog. I kombination med indsigt, empati og en god portion tålmodighed giver det oftest de bedste resultater. 

Når forlig og fælles løsninger ikke er mulige, tager vi hånd om konflikten og fører sagen, indtil der foreligger en endelig afgørelse. Det gælder både i sager mod skattemyndighederne eller mod andre parter – og uanset om sagerne skal afgøres ved administrative ankeinstanser, domstolene, voldgift eller nævn.

Vi er medlem af Balms Group International (BGI). BGI er et international netværk af selvstændige advokatfirmaer, som tilbyder juridiske løsninger over hele verden. Læs mere om BGI her.