Selskabers retsforhold er for mange kapitalejere en usynlig del af hverdagen. Vedtægter, stiftelsesdokumenter, protokollater og selskabsretlige forhold i øvrigt er selskabets hjerteblod og det er derfor afgørende, at selskabets og kapitalejernes forhold er reguleret nøje.

Vi tilbyder rådgivning i de selskabsretlige forhold med særlig fokus på at vedtægter og øvrige selskabsretlige dokumenter tilpasses det individuelle selskab og den bagvedliggende ejerkreds. Vi bistår således med rådgivning om:

 • Stiftelsesdokumenter
 • Vedtægter
 • Kapitalnedsættelser og forhøjelser
 • Ledelsesformer
 • Omdannelse fra ApS til A/S
 • Omregistrering fra IVS til ApS
 • Etablering af kapitalklasser
 • Afholdelse af generalforsamlinger
 • Omdannelse af personlig virksomhed
 • Aktie- og anpartsombytning

I forlængelse af vores selskabsretlige rådgivning yder vi også rådgivning omkring selskabsretlige forhold i bredere forstand. I forbindelse med kapitalfremskaffelse og ansættelse af nøglepersonale vil der ofte være et behov for eller ønske om, at forskellige interessenter kan tillægges en andel af selskabets værditilvækst. Vi rådgiver om etablering af sådanne incitamentsordninger, herunder:

 • Optionsaftaler
 • Warrantaftaler
 • Bonusmodeller
 • Øvrige incitamentsmodeller