Selskabers retsforhold er for mange kapitalejere en usynlig del af hverdagen. Men de er selskabets hjerteblod.

Vedtægter, stiftelsesdokumenter, protokollater og selskabsretlige forhold i øvrigt er selskabets hjerteblod, og det er afgørende, at selskabets og kapitalejernes forhold er nøje reguleret.

Hejm Vilsgaard Advokater tilbyder rådgivning i selskabsretlige forhold med særlig fokus på, at vedtægter og øvrige selskabsretlige dokumenter tilpasses det individuelle selskab og den bagvedliggende ejerkreds.

Vi bistår med rådgivning om:

 • Stiftelse af selskaber
 • Koncern- og holdingkonstruktioner
 • Vedtægter
 • Kapitalnedsættelser og forhøjelser
 • Ledelsesformer
 • Omdannelse fra ApS til A/S
 • Omdannelse fra IVS til ApS
 • Etablering af kapitalklasser
 • Afholdelse af generalforsamlinger
 • Omdannelse af personlig virksomhed
 • Aktie- og anpartsombytning
 • Ejeraftaler

I forlængelse af vores selskabsretlige rådgivning yder vi også rådgivning omkring selskabsretlige forhold i bred forstand. Ved kapitalfremskaffelse og ansættelse af nøglepersonale er der ofte behov for eller ønske om, at forskellige interessenter kan tillægges en andel af selskabets værditilvækst. 

 

Vi rådgiver også om etablering af incitamentsordninger, herunder:

 • Optionsaftaler
 • Warrantaftaler
 • Bonusmodeller
 • Øvrige incitamentsmodeller


Behov for rådgivning på selskabsret?

Ring i dag på telefon (+45) 7930 1710 eller skriv på info@hvlaw.dk.