Hejm Vilsgaard Advokater har bred erfaring med lejeret – boliglejeret og erhvervslejeret.

Vores kompetencer omhandler bl.a. følgende:

  • Udarbejdelse og gennemgang af lejekontrakter.
  • Vilkårsforhandlinger herunder ved afståelse af erhvervslejemål.
  • Tvister om leje- forhøjelser og nedsættelser herunder varsling af forbedrings- og lejeforhøjelser.
  • Due diligence ved køb/salg af boligudlejningsejendomme.
  • Fraflytningssager.
  • Foged- og udsættelsessager.
  • Tvister om markedsleje.

 

Vi fører sager ved Huslejenævn, Boligretter, Landsretterne og Voldgift.

 

Behov for rådgivning omkring lejeret?

Ring i dag på telefon (+45) 7930 1710 eller skriv på info@hvlaw.dk.