Immaterielle rettigheder udgør i stigende grad en væsentlig værdi for flertallet af virksomheder. Adgang til kompetent rådgivning omkring etablering og sikring af rettigheder, herunder varemærker, design og ophavsret er derfor ofte afgørende for at sikre virksomhedens værdi.

På samme vis er det afgørende, at have en klar strategi for håndtering af tvister i tilfælde af krænkelse af immaterielle rettigheder.

Vi rådgiver omkring beskyttelse af immaterielle rettigheder baseret på konkrete kommercielle behov.

Vi har særligt erfaring med registrering af varemærker, udarbejdelse af licensaftaler og håndtering af domæneklagesager.