Skatterådgivning og skattesager

Man siger, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Det gælder også i forholdet til skattemyndighederne.

Har man klarhed over de skattemæssige konsekvenser, før man disponerer, undgår man ofte den ærgrelse og ubehagelige økonomiske overraskelse, det er, hvis skattemyndighederne rejser en skattesag. Det gælder især, hvis sagen kunne være undgået ved bedre skatteplanlægning.

Det kan derfor blive en dyr fornøjelse at spare skatterådgivning væk.

Hejm Vilsgaard Advokater har mange års rådgivererfaring inden for skatterådgivning og skatteplanlægning. Vores rådgivning omfatter både den juridiske del af skatteassistancen, men også de økonomiske aspekter – herunder skatteberegninger. Vi er af den opfattelse, at god skatterådgivning består i en kombination af begge dele.

Få værdifuld skatterådgivning ved:

 • Hovedaktionærbeskatning – fx maskeret udlodning og aktionærlån
 • Virksomhedsskatteordningen – herunder ved virksomhedsoverdragelse og generationsskifte
 • Virksomhedsomdannelse
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Omstruktureringer – fusioner, spaltninger mv.
 • Sambeskatning
 • Rekonstruktion og underskudsfremførsel (de skattemæssige forhold)
 • Skat ved overdragelse af fast ejendom – herunder beregning af afståelsesbeskatning og vurdering af mulighed for skattefritagelse eller udskydelse
 • Løbende beskatning af fast ejendom, herunder ved investering i ejendomme over landegrænserne
 • Arbejdsudleje og entreprise
 • Personalebeskatning – fx medarbejderaktieordninger og fri bil
 • Ind- og udstationering – herunder skattemæssige forhold for medarbejder og arbejdsgiver samt regler om social sikring
 • Fonde og foreninger

Brug for at indhente et bindende svar hos Skattestyrelsen for at skabe klarhed, før du disponerer?

Vi udarbejder gerne anmodningen. Vi samarbejder også gerne med andre rådgivere, og en del af vores kunder er revisorer og andre advokater, som efterspørger skattemæssig assistance.

 

Skattesager – Sager mod skattemyndighederne

Har skattemyndighederne henvendt sig, og er der udsigt til en skattesag, kan det have væsentlig betydning for sagens udfald, at sagen bliver håndteret bedst muligt fra start. Derfor er det en god idé at inddrage en skatterådgiver så tidligt som muligt – om ikke andet for at afklare, om man har brug for assistance. 

 

Hejm Vilsgaard Advokater har stor erfaring med at føre skattesager i alle instanser, og har Skattestyrelsen truffet en afgørelse i din skattesag, tilbyder vi en gratis og overordnet vurdering af sagen.

Her får du vores ærlige vurdering af, om du har en god sag i forhold til Skattestyrelsen. Du får også sparring på, hvad vi finder mest hensigtsmæssigt at gøre i det videre forløb. Vi anbefaler kun at gå videre med sagen, hvis der efter vores opfattelse er udsigt til et bedre resultat. I nogle tilfælde kan den bedste skatterådgivning være at acceptere Skattestyrelsens forslag. 

Hvis du beslutter at klage over Skattestyrelsens afgørelse til Landsskatteretten eller indbringe en sag for domstolene, giver vi dig gerne et prisoverslag på at føre din sag. Du får i mange tilfælde dækket dine udgifter til os efter reglerne om omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at Skattestyrelsen dækker 50% af udgifterne, hvis sagen tabes helt eller i overvejende grad. Skattestyrelsen dækker 100%, hvis sagen vindes eller vindes i overvejende grad.

 

Behov for at drøfte en skattesag?

Når man involveres i en skattesag, bør man altid overveje, om der sammen med skattesagen 

følger en straffesag – og i givet fald hvordan den skal føres. Som skatteadvokater vurderer vi, hvilken betydning risikoen for en ansvarssag skal have for håndteringen af skattesagen. 

Kontakt os for en gratis og overordnet vurdering af din sag. Ring på (+45) 7930 1710 eller send en mail på info@hvlaw.dk.