Moms?! – Jamen, den er da nem nok; det er jo bare 25%.

Ja, det er korrekt, at momssatsen er 25%, men det er ikke korrekt, at den er nem at håndtere.

Mange af momsreglerne er komplicerede, og det skyldes ikke mindst, at momsen – med visse undtagelser – er reguleret af EU-retten, herunder EU-Domstolens praksis, og SKATs vejledninger på momsområdet er sparsomme.

 

Momsrådgivning

Det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede – det gælder også i forhold til SKAT.

Det er derfor også en fordel at have klarhed over de momsmæssige konsekvenser af påtænkte handlinger, inden man går i gang med at disponere.  På den måde kan man ofte undgå den ærgrelse og ubehagelige økonomiske overraskelse, det er, hvis SKAT rejser en sag, der kunne være undgået ved bedre planlægning.

Klarheden kan opnås ved kompetent rådgivning.

Hejm Vilsgaard Advokater yder denne kompetente momsrådgivning, og den omfatter både de juridiske og økonomiske aspekter ved de påtænkte handlinger samt en vejledning i den praktiske håndtering af reglerne. Vi mener nemlig, at en god momsrådgivning skal indeholde alle tre dele.

Når vi rådgiver, trækker vi på vores erfaring fra mange år i advokatbranchen, men også fra vores ansættelser hos SKAT og i revisionsbranchen.

Vi kan bidrage med værdifuld momsrådgivning på eksempelvis følgende områder:

–          Salg af fast ejendom

–          Opførelse af bygninger

–          Udlejning af fast ejendom

–          Udlæg

–          Momsregistrering

–          Viderefakturering mellem koncernforbundne selskaber

–          Grænseoverskridende handel med varer og ydelser, herunder nethandel

–          Kulturelle institutioners momsforhold, herunder museers momsforhold

–          Uddannelsesinstitutioners momsforhold

–          Regulering af investeringsgoder

–          Privathospitaler og andre udbydere af sundhedsydelser

–          Opgørelse af den delvise momsfradragsret i foreninger, selvejende institutioner, fonde m.fl.

–          Modtagelse af tilskud

–          Kirker og kirkegårdsdrift

–          Momsgodtgørelse i udlandet

–          Elektroniske ydelser

–          Regnskabsbestemmelser

–          Sponsorater

–          Momsfritagelser generelt

–          Arbejdsudleje

–          Kommuners og regioners momsrefusionsordning

–          Momskompensationsordningen for almennyttige og velgørende organisationer

Har du brug for at indhente et bindende svar hos SKAT, så du kan få vished for, hvordan din virksomheds dispositioner skal behandles momsmæssigt ifølge SKATs vurdering, udarbejder vi også gerne anmodningen om bindende svar.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af, hvad vi kan tilbyde af momsmæssig rådgivning. Det koster ikke noget, og det kræver kun, at du ringer eller sender os en mail.

Hvis du herefter ønsker vores rådgivning, kan vi i de fleste tilfælde t give et overslag over, hvad den vil koste. Vi samarbejder gerne med andre rådgivere, og en stor del af vores kunder er revisorer og andre advokater, som efterspørger skattemæssig assistance.

 

Momssager – Sager mod SKAT

Har SKAT henvendt sig, og er der udsigt til en momssag, kan det have væsentlig betydning for sagens udfald, at sagen bliver håndteret bedst muligt fra start. Det er derfor altid en god idé at inddrage en rådgiver med speciale i moms så tidligt som muligt; om ikke andet så for at få afklaret om man har brug for rådgiverens assistance.

Vi kan tilbyde dig at være denne rådgiver, og du skal blot kontakte os, så står vi klar til at hjælpe.

Hejm Vilsgaard Advokater har mange års erfaring med at føre momssager i alle instanser, og vi kan qua vores erfaring fra tidligere ansættelser hos SKAT og revisionsbranchen kombineret med advokatbranchen  bruge den fordel, som ligger i, at vi kender momsområdet fra flere sider, herunder både den juridiske og den økonomiske/talmæssige del.

Har SKAT truffet en afgørelse i din momssag, tilbyder vi en gratis og overordnet vurdering af sagen.

Her giver vi dig vores ærlige vurdering af, om vi mener, at du har en god sag i forhold til SKAT. Vi oplyser dig også om, hvad vi finder mest hensigtsmæssigt at gøre i det videre forløb. Nogle gange kan det bedste råd være at opgive sagen.

Hvis du beslutter at klage over SKATs afgørelse til Landsskatteretten eller indbringe sagen for domstolene, kan vi give dig et prisoverslag på at føre din sag. Du får i de fleste tilfælde dækket dine omkostninger til os efter reglerne om omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at SKAT dækker 50 % af omkostningerne, hvis sagen tabes helt eller i overvejende grad, mens SKAT dækker 100 %, såfremt sagen vindes eller vindes i overvejende grad.

Undervisning i moms

Hvert år underviser vi mange rådgivere i moms, ligesom vi udbyder flere skræddersyede momskurser til virksomheder, så vi er garvede undervisere, og vi kan lide at undervise.

Det kan give mere end god mening at give sine ansatte et kursus i moms. De får forståelse for de momsregler, som virksomheden er omfattet af, og de lærer at håndtere dem.

Ofte vil et momskursus afdække virksomhedens muligheder for optimering – penge tilbage i moms – men naturligvis også eventuelle latente momskrav.

Vi skræddersyr momskurser til lige nøjagtig din virksomhed, så kurset målrettes din og kun din virksomheds aktiviteter og dermed de momsregler, som den er omfattet af.

Vi holder gerne kurset på virksomhedens adresse.

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om et skræddersyet kursus til din virksomhed.