Moms?! Jamen, den da nem nok. Det er jo bare 25%.

Det er korrekt, at momssatsen er 25%, men det er ikke korrekt, at den er nem at håndtere. Mange momsregler er komplicerede, og det skyldes ikke mindst, at momsen – med visse undtagelser – er reguleret af EU-Retten, herunder EU-Domstolens praksis, og Skattestyrelsens vejledninger på momsområdet er sparsomme.

Derfor er det en fordel at have klarhed over de momsmæssige konsekvenser af påtænkte handlinger, inden man går i gang med at disponere.  På den måde undgår man ofte den ærgrelse og ubehagelige økonomiske overraskelse, det er, hvis Skattestyrelsen rejser en sag.

Hejm Vilsgaard Advokater yder klar og kompetent momsrådgivning, som omfatter både de juridiske og økonomiske aspekter ved de påtænkte handlinger og vejledning i den praktiske håndtering af reglerne. Vi mener nemlig, at en god momsrådgivning indeholder alle tre dele.

Få kompetent momsrådgivning ved bl.a.:

 • Salg af fast ejendom
 • Opførelse af bygninger
 • Udlejning af fast ejendom
 • Udlæg
 • Momsregistrering
 • Viderefakturering mellem koncernforbundne selskaber
 • Grænseoverskridende handel med varer og ydelser– herunder nethandel
 • Kulturelle institutioners momsforhold– herunder museers momsforhold
 • Uddannelsesinstitutioners momsforhold
 • Regulering af investeringsgoder
 • Privathospitaler og andre udbydere af sundhedsydelser
 • Opgørelse af den delvise momsfradragsret i foreninger, selvejende institutioner, fonde m.fl.
 • Modtagelse af tilskud
 • Kirker og kirkegårdsdrift
 • Momsgodtgørelse i udlandet
 • Elektroniske ydelser
 • Regnskabsbestemmelser
 • Sponsorater
 • Momsfritagelser generelt
 • Arbejdsudleje
 • Kommuners og regioners momsrefusionsordning
 • Momskompensationsordningen for almennyttige og velgørende organisationer

Brug for momsmæssig rådgivning – eller et bindende svar hos Skattestyrelsen, så du får vished for, hvordan din virksomheds dispositioner skal behandles momsmæssigt ifølge Skattestyrelsens vurdering?

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse. Det koster ikke noget, og kræver kun, at du ringer eller sender os en mail.

 

Momssager – Sager mod Skattestyrelsen

Har Skattestyrelsen henvendt sig, og er der udsigt til en momssag, kan det have væsentlig betydning for sagens udfald, at sagen bliver håndteret bedst muligt fra start. Derfor er det en god idé at inddrage en rådgiver med speciale i moms så tidligt som muligt – om ikke andet for at afklare, om man har brug for assistance. 

 

Hejm Vilsgaard Advokater har stor erfaring med at føre momssager i alle instanser, og har Skattestyrelsen truffet en afgørelse i din momssag, tilbyder vi en gratis og overordnet vurdering af din sag.

Her får du vores ærlige vurdering af, om du har en god sag i forhold til Skattestyrelsen. Du får også sparring på, hvad vi finder mest hensigtsmæssigt at gøre i det videre forløb. 

Hvis du vælger at klage over Skattestyrelsens afgørelse til Landsskatteretten eller indbringe sagen for domstolene, giver vi dig gerne et prisoverslag på at føre din sag. Du får i de fleste tilfælde dækket dine omkostninger til os efter reglerne om omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at Skattestyrelsen dækker 50 % af omkostningerne, hvis sagen tabes helt eller i overvejende grad, mens Skattestyrelsen dækker 100 %, hvis sagen vindes eller vindes i overvejende grad.

 

Behov for at drøfte en momssag?

Få en gratis og overordnet vurdering af din sag. Vi står klar til at hjælpe. Det kræver kun, at du ringer på telefon (+45) 7930 1710 eller sender os en mail på info@hvlaw.dk.

Undervisning i moms: Giv dine ansatte et momskursus

Det giver god mening at give sine ansatte et kursus i moms. De får forståelse for de momsregler, som virksomheden er omfattet af, og de lærer at håndtere dem. Ofte afdækker et momskursus virksomhedens muligheder for optimering – penge tilbage i moms – men også latente momskrav.

Vi underviser hvert år mange rådgivere i moms, og udbyder flere skræddersyede momskurser til virksomheder, så vi er garvede undervisere, og vi kan lide at undervise.

Et momskursus målrettes din og kun din virksomheds aktiviteter og dermed de momsregler, som den er omfattet af. Vi holder gerne kurset på virksomhedens adresse.

Ring til os på telefon (+45) 7930 1710 og hør mere om et skræddersyet kursus til din virksomhed.