Skattemæssige konsekvenser kan gøre et succesfuldt ejerskifte til en økonomisk katastrofe.

Et succesfuldt generationsskifte af en virksomhed til børn eller medarbejdere omfatter mange aspekter af både juridisk og økonomisk karakter. Bløde værdier har også væsentlig betydning.

I ethvert generationsskifte er det vigtigt at have styr på de skattemæssige konsekvenser af generationsskiftet og tænke skat ind i planlægningen, for skatten har typisk indflydelse på parternes økonomiske bundlinje.

Hejm Vilsgaard Advokater rådgiver i alle juridiske aspekter af generationsskifte – herunder skatteplanlægningen, som kan omfatte overdragelse med skatteudskydelse (såkaldt skattemæssig succession) til næste generation eller medarbejderkredsen. Det samme gælder ved andre former for ejerskifte af virksomheder og selskaber.

Vi samarbejder gerne om processen med andre rådgivere, herunder revisorer og andre advokater, og vi kan altid inddrages i det omfang, du ønsker.

Det omfatter et typisk generationsskifte:

  • Afklaring af om generationsskiftet skal ske til næste generation eller eksterne parter
  • Forventningsafstemning mellem parter, herunder i forhold til overdragers fremtidige relation til virksomheden i forhold til fx indflydelse og økonomisk deltagelse
  • Afklaring af ejerskiftemodel, herunder værdiansættelse
  • Vurdering af skattemæssige forhold ved overdragelsen
  • Indhentning af evt. bindende svar/tilladelser fra skattemyndighederne
  • Gennemførelse af overdragelsen
  • Evt. gaveanmeldelse
  • Closing

Overvejer du et generationsskifte?

Kontakt en af os direkte eller ring i dag på telefon (+45) 7930 1710. Du kan også sende en mail på info@hvlaw.dk.