Køb eller salg af praksis er en afgørende beslutning. Det samme er etablering af praksissamarbejde.

Hejm Vilsgaard Advokater har gennem mange år rådgivet dyrlæger og den privatpraktiserende sundhedssektor i hele landet. Rådgivningen omfatter ikke alene dyrlæger, læger og tandlæger, men i høj grad også fysioterapeuter og mange andre inden for sundhedssektoren.

 

Køb eller salg af praksis

Vores team har indgående erfaring med køb og salg af praksis, uanset om rådgivningen er på vegne af sælger eller køber. Vi rådgiver typisk fra den helt tidlige opstart – herunder om forhold af betydning for værdiansættelse af praksis og andre afgørende konditioner.

Gennem vores arbejde har vi opbygget et netværk af kunder og andre relationer, som betyder, at vi kan hjælpe med at finde den rette køber eller sælger af en praksis og finansiering af selve købet.

Vi er typisk også tovholder og sparringspartner under forhandlingerne, hvor vi hjælper med:

 • Værdiansættelse
 • Forhandlinger
 • Rådgivning om skattemæssige forhold
 • Udarbejdelse af aftaledokumenter
 • Overtagelse

 

Etablering af praksissamarbejde

Samarbejdspraksis eller kompagniskab er en naturlig måde at samarbejde med andet sundhedspersonale på. Vi rådgiver om de kommercielle og juridiske aspekter af at etablere en samarbejdsplatform mellem sundhedspersonale, uanset om det er i kompagniskab, samarbejdspraksis eller ved etablering af sundhedshuse.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i dels de kommercielle muligheder i et samarbejde og dels de juridiske udfordringer – herunder særligt at få udarbejdet en samarbejdsaftale som fundament for det videre samarbejde.

Rådgivning om særlige forhold for inden for sundhedssektoren kan omfatte:

 • Opstart, drift samt køb og salg af praksis
 • Ydernumre
 • Indlejeraftaler
 • Overenskomster
 • Værdiansættelse
 • Forhandlinger
 • Skattemæssige forhold
 • Aftaledokumenter
 • Drift af praksis i selskabsform
 • Persondata/GPDR og de særlige persondataretlige udfordringer ved behandling af sundhedsdata og journalføring

Behov for rådgivning på køb og salg af praksis eller etablering af praksissamarbejde?

Kontakt en af os direkte. Eller ring i dag på telefon (+45) 7930 1710. Du kan også sende en mail på info@hvlaw.dk.