Tilbudsgivere

Vi yder bistand fra første færd og indtil beslutningen om tildeling af kontrakten er truffet, og vi rådgiver efterfølgende om mulighederne for at klage over eventuelle overtrædelser af udbudsreglerne samt om at få aktindsigt. Derudover repræsenterer vi klagere for Klagenævnet for Udbud.

Ved et udbud bistår vi typisk tilbudsgivere med:

 • At ansøge om prækvalifikation
 • At udarbejde og kvalitetssikre tilbud
 • Rådgivning om den udbudte kontrakt
 • Rådgivning, når tilbuddet bliver valgt, forhandling og kontraktindgåelse
 • Rådgivning, når tilbuddet blev fravalgt/aktindsigt i de øvrige tilbud
 • Indgivelse af klage
 • Rådgivning i kontraktens løbetid, herunder vedrørende ændringer

 

Ordregivere

Foruden den juridiske rådgivning om udbudsreglerne og kontraktudformning kan vi bistå med en række andre opgaver, herunder eksempelvis projektstyring og valg af eksterne rådgivere.

Det er vores erfaring, at udbudsprocessen optimeres, når vi fra udbuddets start bistår med løsning af såvel kommercielle som juridiske forhold, idet vi som juridisk rådgiver ligeledes vil kunne bistå under de efterfølgende forhandlinger om kontrakten og en eventuel klagesag.

Vi har i vores rådgivning fokus på, at udbudsprocessen gennemføres så hensigtsmæssigt og smidigt som muligt.

Ved et udbud bistår vi typisk ordregivere med at:

 • Vurdere udbudspligt
 • Planlægge udbudsprocessen herunder valg af udbudsform
 • Rådgive om prækvalifikation og udvælgelseskriterier
 • Udarbejde udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelser og kontrakt
 • Udforme tildelingskriterier
 • Evaluere de indkomne tilbud, forhandling og kontraktindgåelse
 • Projektstyring
 • Kontraktstyring / contract management