For dig som tilbudsgiver

Hejm Vilsgaard Advokater yder bistand fra første færd, og indtil beslutningen om tildeling af kontrakten er truffet. Efterfølgende rådgiver vi om mulighederne for at klage over eventuelle overtrædelser af udbudsreglerne og om at få aktindsigt. 

Vi repræsenterer også klagere for Klagenævnet for Udbud.

Ved udbud bistår vi typisk tilbudsgiver med:

 • At ansøge om prækvalifikation
 • At udarbejde og kvalitetssikre tilbud
 • Rådgivning om den udbudte kontrakt
 • Rådgivning, når tilbuddet bliver valgt, forhandling og kontraktindgåelse
 • Rådgivning, når tilbuddet blev fravalgt/aktindsigt i de øvrige tilbud
 • At indgive klage
 • Rådgivning i kontraktens løbetid – herunder vedrørende ændringer

For dig som ordregiver

Udover den juridiske rådgivning om udbudsregler og kontraktudformning bistår vi med en række andre opgaver – herunder projektstyring og valg af eksterne rådgivere.

Vores erfaring er, at udbudsprocessen optimeres, når vi fra udbuddets start hjælper til med løsning af såvel kommercielle som juridiske forhold. Her vil vi som juridisk rådgiver kunne bistå under de efterfølgende forhandlinger om kontrakten og en eventuel klagesag.

I alle tilfælde fokuserer vi på, at udbudsprocessen gennemføres så hensigtsmæssigt og smidigt som muligt.

Ved udbud bistår vi typisk ordregiver med: 

 • At vurdere udbudspligt
 • At planlægge udbudsprocessen – herunder valg af udbudsform
 • Rådgivning om prækvalifikation og udvælgelseskriterier
 • At udarbejde udbudsmateriale – herunder udbudsbetingelser og kontrakt
 • At udforme tildelingskriterier
 • At evaluere indkomne tilbud, forhandling og kontraktindgåelse
 • Projektstyring
 • Kontraktstyring/contract management

Behov for rådgivning omkring udbudsregler og udbudsret?

Ring i dag på telefon (+45) 7930 1710 eller skriv på info@hvlaw.dk.