Bo Vilsgaard, LL.M, Advokat og partner

Primære specialer: 

 • Køb og salg af virksomhed 
 • Kapitalfremskaffelse 
 • Startups (iværksætteri)
 • Dyrlæger/Sundhedssektoren
 • Bestyrelsesarbejde
 • Boligkøb i Spanien

Baggrund: 

Siden 1995 har jeg medvirket i utallige startups af nye virksomheder, virksomhedsoverdragelser, kapitaludvidelser og kapitalfremskaffelser.
Qua mit arbejde med kapitalfremskaffelser har jeg indgående kendskab til de parametre og udfordringer, kommercielt og juridisk, som kapitalsøgende virksomheder i vækst står overfor.

Arbejdet for mine kunder foregår ofte på engelsk – såvel forhandlinger som kontrakter. Jeg har en engelsk kandidateksamen i jura tillige med min danske, så de sproglige barrierer for en succesfuld forhandling og afslutning er lave.

Herudover er jeg indehaver af Spanish Homes ApS, der assisterer danskere med køb af bolig i Spanien (www.spanishhomes.dk) ligesom jeg står bag Virksomhedskoeber.dk og Dyrlaegeadvokaten.dk, hvor dyrlæger og andre kan søge gratis råd om køb og salg af virksomhed eller dyrlægeklinik.

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg har opbygget et betragteligt forretningsmæssigt netværk, og indgår i en lang række formelle og uformelle netværk – herunder B2B netværk, ERFA-grupper og investornetværk. Jeg er meget aktiv i Virtu Business Club (Danmarks største landsdækkende erhvervsnetværk med fokus på forretning og cykling), og er ambassadør for netværket i Aarhus.
Derudover har jeg et omfattende netværk inden for virksomhedsrådgivning – herunder virksomhedsmæglere, banker, revisorer og professionelle bestyrelsesmedlemmer.
Sidst men ikke mindst underviser jeg ofte om køb og salg af virksomhed, iværksætteri og kapitalfremskaffelse. Kontakt mig gerne, hvis du ønsker et indlæg om et af emnerne. 

Telefon: (+45) 4031 3165
Mail: bv@hvlaw.dk

Claus Moldt, Advokat (H) og partner

Primære specialer: 

 • Retssager og voldgift
 • Fast ejendom
 • Ejendomstransaktioner
 • Entreprise & byggeri
 • Lejeret – bolig & erhverv
 • Projektudvikling og seriesalg
 • M&A real estate

Baggrund: 

Jeg interesserer mig særligt for fast ejendom, hvilket jeg har arbejdet med siden 2003. Dette gælder særligt inden for projektudvikling og seriesalg, lejeret, virksomhedsoverdragelse af selskaber med fast ejendom og entrepriseret, hvor jeg har indgående erfaring.

Jeg har møderet for Højesteret og solid erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager.

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg har undervisningserfaring inden for navnlig lejeret i regi af Dansk Udlejere samt på ejendomsmægleruddannelsen. Jeg skriver desuden løbende artikler til Magasinet Danske Udlejere. Jeg deltager i bestyrelsesarbejde – såvel i foreninger som selskaber. Jeg har via disse engagementer og mit virke som rådgiver oparbejdet et stort forretningsmæssigt netværk inden for bl.a. fast ejendom.

Telefon: (+45) 2682 7059
Mail: cm@hvlaw.dk

Christian Klith Andersen, Stud.jur.

Telefon: (+45) 5119 9066
Mail: cka@hvlaw.dk

Dorthea Hansen Berg, Stud.jur.

Telefon: (+45) 5366 3611
Mail: dhb@hvlaw.dk

Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, Advokat og partner

Primære specialer:

 • Moms og andre afgifter

Baggrund:

Jeg har mange års erfaring med rådgivning om og førelse af sager inden for moms og afgifter, og har arbejdet med det i tidligere ansættelser hos skatteforvaltningen, PwC, Bech-Bruun Advokatfirma og Hulgaard Advokater.
Jeg er beskikket som censor for de erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og kandidatuddannelser, hvor jeg er tilknyttet som censor i blandt andet indirekte afgifter. 

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg er medforfatter til blandt andet håndbogen ”Projektudvikling af fast ejendom” og Dansk Ejendomsmæglerforenings lærebøger.
Herudover underviser jeg ofte og gerne om moms og afgifter, bl.a. revisorer og virksomheder, der ønsker skræddersyede kurser, som passer til den enkelte virksomhed.

Ønsker en virksomhed et moms- og afgiftstjek, tilbyder jeg også at foretage det
Jeg er medlem af Danmarks Skatteadvokater.

Telefon: (+45) 6144 0700
Mail: ehr@hvlaw.dk

Hans Henrik Højrup Bondegaard, Advokat og partner

Primære specialer:

 • Startups (iværksætteri)
 • IT-ret
 • Køb og salg af virksomheder
 • Sundhedssektoren
 • Bestyrelsesarbejde
 • Kommerciel rådgivning i tilknytning til ovenstående

Baggrund: 

Jeg har en særlig interesse for digitale virksomheder. Jeg er derfor tilknyttet vores team for IT-ret, og har stor viden omkring rådgivning af IT-virksomheder inden for kontraktudarbejdelse, digitale forretningsmodeller og persondata.
Herudover rådgiver jeg om tilpasning af koncern- og virksomhedsstrukturer i forbindelse med omstruktureringer, generationsskifte samt køb og salg af virksomheder.

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg er meget passioneret omkring iværksætteri – herunder især digitale startups. Jeg er en aktiv aktør i iværksættermiljøet, og fungerer som fast rådgiver ved en række iværksættermiljøer. Herudover bliver jeg ofte brugt som indlægsholder om start af virksomhed, selskabsret, ejeraftaler, aftaler med investorer osv. 

Qua min passion for iværksættere er jeg også mentor og advisory boardmedlem for en række startups.

Telefon: (+45) 2913 3282 
Mail: hb@hvlaw.dk

Helle Hougård Porsfelt, Advokat (L) og partner

Primære specialer:

 • Skat – og kun skat, men til gengæld skat i bred forstand.

Baggrund: 

Jeg har stor interesse i skatteprocessen, og med mange års skatterådgivererfaring fra revisions- og advokatbranchen og før det en fortid hos SKAT, kan jeg rådgive om skat i langt de fleste forhold.
Jeg har især specialiseret mig inden for beskatning af fast ejendom, beskatning af hovedaktionærer og virksomhedsbeskatning, men også assistance med generationsskifte eller omstrukturering, hvor skatten indgår som en væsentlig forudsætning for et godt resultat.
Siden mit skifte fra SKAT til rådgiversiden har jeg ført adskillige skattesager ved skatteankenævn, Landsskatteretten og domstolene (se eventuelt ”mine” skattesager ved domstolene på skat.dk). 

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Ved siden af mit arbejde som advokat har jeg udgivet forskellig faglitteratur, herunder ”Ejendomsbeskatning – afskrivning og afståelse i praksis”. Siden 2002 har jeg været medforfatter til Dansk Ejendomsmæglerforenings lærebøger, og udgiver derudover løbende artikler med skattefokus.
Jeg underviser i forskellige sammenhænge om skattemæssige forhold.

Medlem af Danmarks Skatteadvokater.

Telefon: (+45) 6144 0708
Mail: hhp@hvlaw.dk

Jesper Bierregaard, Advokat, Cand.merc.jur. og partner

Primære specialer:

 • Skatter og afgifter
 • Generationsskifte
 • Omstruktureringer
 • Selskabsret
 • Kontrakter
 • Bestyrelsesarbejde

Baggrund: 

Jeg har i mere end 20 år rådgivet om generationsskifter, omstruktureringer og selskabs­overdragelser, såvel nationalt som internationalt. Jeg er specialiseret inden for skatte- og afgiftsmæssige forhold og bistår med gennemførelse af skatte- og afgiftssager.

Jeg har bred indsigt i erhvervsretlige forhold og rådgiver flere virksomheder i rollen som ”trusted advisor”. Som en del af rådgivningen bistår jeg særligt med komplekse kontraktsforhold, rådgivning ved start af virksomhed/selskab, inklusive valg af selskabsform, samt løbende skattemæssig og selskabsretlig rådgivning og tilpasning af selskabsstruktur.

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg er ekstern lektor på Aarhus Universitet og kursusafholder i emner inden for skat, afgifter og selskabsret. Jeg er medlem af VL 33 og Randers Business Breakfast Rotary.

Medlem af Danmarks Skatteadvokater.

Telefon: (+45) 2612 7296
Mail: jbi@hvlaw.dk

Kathrine Smærup, Advokat

Primære specialer:

 • Køb og salg af virksomhed
 • Selskabsret
 • Kontrakter
 • Kommerciel rådgivning i relation til ovenstående

Baggrund: 

Jeg har i mere end 15 år rådgivet om virksomhedsoverdragelser og selskabsretlige forhold, inklusive valg af selskabsstruktur, kapital- og ledelsesforhold, omstruktureringer og kapitalejerforhold. Jeg er medforfatter og redaktør bag Virksomhedskoeber.dk og Dyrlaegeadvokaten.dk, hvor dyrlæger og andre kan søge gratis råd om køb og salg af virksomhed eller dyrlægeklinik. Derudover har jeg solid rådgivningserfaring i relation til generelle erhvervsretlige problemstillinger samt kontraktforhold i bred forstand.

Qua mine 10+ års erfaring som ansat advokat i danske virksomheder har jeg indgående kendskab til de mangeartede udfordringer som virksomhedsejere, -ledere og -ansatte står overfor – såvel i det daglige som ved større forandringer. Jeg har en klar forståelse for juraens samspil med andre forretningsmæssige hensyn og stor praktisk erfaring med at opnå løsninger, som på fornuftig vis balancerer alle relevante hensyn.  

Netværk/Publikationer/undervisning:

Jeg har undervisningserfaring indenfor bl.a. selskabsret og kontrakter.

Telefon: (+45) 5380 3282
Mail: ks@hvlaw.dk

Lotte P. Vilsgaard, Direktionsassistent

Primære specialer:

Jeg arbejder som direktionsassistent, og varetager også kontorets administration og bogholderi. Herudover står jeg for al leverandørkontakt.

Baggrund:

Min baggrund er inden for kontor- og administration, hvor jeg har arbejdet i virksomheder med produktion, handel og rådgivning. Herudover har jeg ofte været projektansvarlig for både interne og eksterne projekter.

Telefon: (+45) 2024 3442
Mail: lv@hvlaw.dk

Mads Trøstrup Kristensen, Advokat (H) og partner

Primære specialer: 

 • Køb og salg af fast ejendom
 • Projektudvikling af ejendomme
 • M&A real estate
 • Entrepriseret
 • Selskabsret
 • Konkurs og insolvens
 • Proces
 • Inkasso og pantebrevsinkasso

Baggrund: 

Jeg har en finansiel baggrund efter seks års ansættelse i BG Bank. Siden 2002 har jeg arbejdet indgående med juridisk rådgivning i forbindelse med fast ejendom, herunder virksomhedsoverdragelse af selskaber med fast ejendom og ejendomsprojekter og entrepriseret.

Jeg yder endvidere rådgivning om insolvens- og konkursretlige spørgsmål samt generel virksomhedsrådgivning.

Jeg har møderet for Højesteret og stor erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager.

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg har tidligere undervist i panteret, tvangsauktioner samt forskellige selskabsretlige emner.

Jeg har engageret mig i lokale idrætsaktiviteter, herunder i Lystrup Fodbold samt i Egaa Sejlklub, hvor jeg har været bestyrelsesmedlem. Igennem årene har jeg via disse engagementer og mit professionelle virke oparbejdet et stort forretningsmæssigt netværk inden for fast ejendom.

Telefon: (+45) 3029 0033
Mail: mtk@hvlaw.dk

Mikkel Thykjær Jørgensen, Advokat og partner

Primære specialer:

 • Investering, M&A og selskabsret

Baggrund: 

Tidligere ekstern lektor i selskabsret.

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg er engageret i en række virksomheder som rådgiver i advisory boards og som bestyrelsesmedlem.
Personligt har jeg en passion for “biohacking” og “quantified self”.

Telefon: (+45) 6144 0707
Mail: mtj@hvlaw.dk

Thais Aalling, Stud.jur.

Telefon: (+45) 2186 8986
Mail: ta@hvlaw.dk