Bo Vilsgaard, LL.M, Advokat

Fra vores kontorer i Aarhus og Vejle arbejder jeg i det daglige som erhvervsadvokat i Hejm Vilsgaard Advokater. Jeg arbejder med udgangspunkt i løsninger frem for konflikter. Empati, indsigt og tålmodighed er nøgleord for mig. De bedste aftaler er altid dem, hvor begge parter er tilfredse. Også bagefter.

En stor del af mine kunder er videnstunge og innovative virksomheder, som har fokus på vækst.

Mine primære specialer er køb og salg af virksomhed, kapitalfremskaffelse og iværksætteri. Herudover beskæftiger jeg mig med bestyrelsesarbejde, selskabsret, ejeraftaler samt generel erhvervsret og kontrakter.

I perioden fra 1995 til nu har jeg medvirket i utallige start ups af nye virksomheder, virksomhedsoverdragelser, kapitaludvidelser -og kapitalfremskaffelser.

Jeg er vant til at håndtere de juridiske udfordringer der følger med virksomheders livscyklus fra opstart, udvikling, kapitaltilførsel og til salg. Og altid med et skarpt fokus på maksimal udnyttelse af de forretningsmæssige og strategiske muligheder juraen giver.

Qua mit arbejde med kapitalfremskaffelser har jeg et indgående kendskab til de udfordringer, kommercielt og juridisk, som kapitalsøgende virksomheder i vækst står overfor. Dette – kombineret med mit investornetværk og erfaring med kapitaltilførsler – giver også et solidt kendskab til hvilke parametre, der er vigtige for investor i forbindelse med tilførsel af kapital.

Arbejdet for mine kunder foregår ofte på engelsk – såvel forhandlinger som kontrakter. Jeg har en engelsk kandidateksamen i jura tillige med min danske, så de sproglige barrierer for en succesfuld forhandling og afslutning er lave.

Gennem årene har jeg opbygget et betragteligt forretningsmæssigt netværk og indgår i både formelle og uformelle netværk, herunder en lang række B2B netværk, ERFA grupper og investornetværk. Jeg er meget aktiv i Virtu Business Club (Danmarks største landsdækkende erhvervsnetværk med fokus på forretning og cykling) og tillige ambassadør for netværket i Aarhus.

Jeg har herudover et omfattende netværk indenfor virksomhedsrådgivning, herunder virksomhedsmæglere, banker, revisorer, professionelle bestyrelsesmedlemmer m.v.

Telefon: (+45) 4031 3165
Mail: bv@hvlaw.dk

Profil af Elsebeth

Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, Advokat

Mit speciale er moms og andre afgifter.

Jeg har mange års erfaring med rådgivning om og førelse af sager inden for dette felt og har arbejdet med det i tidligere ansættelser hos skatteforvaltningen, PwC, Bech-Bruun Advokatfirma samt Hulgaard Advokater.

Jeg underviser også ofte og gerne om moms og afgifter, og har du brug for en underviser inden for disse områder, så kontakt mig endelig.

Herudover er jeg beskikket som censor for de erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og kandidatuddannelser, hvor jeg er tilknyttet som censor i bl.a. indirekte afgifter og er medforfatter til bl.a. ”Projektudvikling af fast ejendom” og Dansk Ejendomsmæglerforenings lærebøger.

Jeg er medlem af Danmarks Skatteadvokater.

Telefon: (+45) 6144 0700

Mail: ehr@hvlaw.dk

Hans Henrik Højrup Bondegaard, Advokat

Jeg arbejder primært med startups, IT-ret, køb og salg af virksomheder samt kommerciel rådgivning i tilknytning hertil.

Jeg er meget passioneret omkring iværksætteri, herunder særligt digitale startups. Jeg er en aktiv aktør i iværksættermiljøet og fungerer som fast rådgiver ved en række iværksættermiljøer. Passionen for iværksættere betyder, at jeg også er mentor eller advisory boardmedlem for en række startups.

Jeg har en særlig interesse for digitale virksomheder og jeg er derfor tilknyttet vores team for IT-ret og har en stor viden omkring rådgivning af IT virksomheder indenfor kontraktudarbejdelse, digitale forretningsmodeller samt persondata.

Jeg rådgiver herudover også omkring tilpasning af koncern- og virksomhedsstrukturer, i forbindelse med omstruktureringer, generationsskifte og køb og salg af virksomheder.

Telefon: (+45) 2913 3282 
Mail: hb@hvlaw.dk

Profil af Helle

Helle Hougård Porsfelt, Advokat (L)

Specialet er skat, og det er kun skat, som jeg beskæftiger med mig med, men til gengæld skat i bred forstand.

Med mange års skatterådgivererfaring fra revisions- og advokatbranchen og før det en fortid hos SKAT, kan jeg rådgive dig og din virksomhed om skat i langt de fleste forhold. Jeg har især specialiseret mig inden for beskatning af fast ejendom, beskatning af hovedaktionærer og virksomhedsbeskatning, men også assistance med generationsskifte eller omstrukturering, hvor skatten jo indgår som en væsentlig forudsætning for et godt resultat.

Siden mit skifte fra SKAT til rådgiversiden har jeg ført adskillige skattesager ved skatteankenævn, Landsskatteretten samt ved domstolene (se ”mine” skattesager ved domstolene på www.skat.dk). Jeg har derfor en væsentlig erfaring med, og en stor interesse i skatteprocessen, og et af de bedste elementer ved arbejdet som advokat er, når det i samarbejde med kunderne lykkes at få et godt udfald af en skattesag.

Ved siden af mit arbejde som advokat, har jeg udgivet faglitteratur, herunder ”Ejendomsbeskatning – afskrivning og afståelse i praksis” fra 2008, men som er under genudgivelse. Derudover har jeg siden 2002 været medforfatter til Dansk Ejendomsmæglerforenings lærebøger, og udgiver derudover løbende artikler med skattefokus.

Jeg underviser i forskellige sammenhænge om skattemæssige forhold.

Medlem af Danmarks Skatteadvokater.

Telefon: (+45) 6144 0708
Mail: hhp@hvlaw.dk

Profil af Jacob

Jacob Georg Naur, Advokat

Jeg har erfaring med forskellige retsområder, herunder databeskyttelse (GDPR) og compliance, IT-ret, udbud, entreprise, ansættelsesret, erhvervs- og boliglejeret, ejeraftaler, forvaltningsret (aktindsigt og klagesager), miljøret, kommunalretlige forhold og behandling af tvister og retssager. Jeg udarbejder desuden gerne salgs- og leveringsbetingelser (terms and conditions/terms of service) indenfor forskellige brancher.

IT og digitalisering:

Jeg rådgiver om alle typer af IT-kontrakter. Jeg har således rådgivet den private såvel som den offentlige sektor med indgåelse af IT-kontrakter. Uanset om du er IT-sælger eller IT-køber, kan jeg hjælpe dig godt videre med dine juridiske udfordringer.

Digital markedsføring:

Anvender du digitale løsninger (Facebook, LinkedIn, affiliate marketing, nyhedsbreve osv.) for at komme frem med dit budskab, kan jeg hjælpe dig med, at det sker efter reglerne, herunder eksempelvis ved udarbejdelse af cookiepolitik.

GDPR:
Jeg rådgiver virksomheder og myndigheder om implementering af persondatareglerne, herunder eksempelvis vedrørende kortlægning, risikovurdering, databehandleraftaler, forsikring og ansvar, overførsel til tredjelande, DPO-funktionen, HR-oplysninger, whistleblowerordninger, art. 30-fortegnelser, DPIA/konsekvensanalyser, håndtering af brud, dialog med Datatilsynet, behandlingstilladelser og persondatapolitik. Jeg rådgiver også i bøde- og erstatningssager og har desuden gennemført flere complianceprojekter fra start til slut. Jeg arbejder endelig som ekstern DPO.

Udbud:
Jeg rådgiver såvel ordregivere og leverandører i udbudssager. Min rådgivning omhandler typisk bygge- og anlægsarbejder eller IT, herunder eksempelvis vedrørende vurdering af udbudspligt, tilbudsafgivning, udbudsmaterialet, kravspecifikation, evalueringsmodeller, klagesager, styring af udbudsproces, håndtering af afslag og markedsdialog samt endelig kontraktændringer.

Telefon: (+45) 6144 0706
Mail: jgn@hvlaw.dk

Profil af Katrine

Katrine Benée, Cand.merc.jur

Jeg arbejder hovedsageligt med aftaler, selskabsret, virksomhedsoverdragelser og skatteret.

Jeg er uddannet indenfor erhvervsøkonomi og -jura (cand.merc.jur.) og har derfor allerede fra studiet haft en økonomisk indsigt og forretningsorienteret vinkel på juridiske spørgsmål.

Telefon: (+45) 6144 0703
Mail: kb@hvlaw.dk

Lotte P. Vilsgaard, Direktionsassistent

Jeg arbejder som direktionsassistent og varetager også kontorets administration og bogholderi. Herudover står jeg for al leverandørkontakt.

Telefon: (+45) 2024 3442
Mail: lv@hvlaw.dk

Profil af Mikkel

Mikkel Thykjær Jørgensen, Advokat

Jeg arbejder med køb, salg og investering i virksomheder samt en bred vifte af erhvervsrådgivning i tilknytning til disse transaktioner.

Jeg har de seneste år haft stigende fokus og samarbejde med tech-virksomheder og (digitale)bureauer, herunder indenfor fintech, regtech og blockchain.

Jeg er tidligere ekstern lektor i selskabsret ved Syddansk Universitet og har en solid rådgivningserfaring inden for selskabsetablering, omstrukturering, generationsskifte, aftaler mellem kapitalejere, incitamentsaftaler mv.

Jeg motiveres meget af samarbejdet med startups der befinder sig i skabelsesprocessen af innovative produkter og hjælper meget gerne med at skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere via mit netværk.

Endvidere er jeg engageret i en række virksomheder som rådgiver i ”advisory boards”, bestyrelsesmedlem og medejer.

Personligt har jeg en passion for “quantified self” og “biohacking” og lytter mindst én gang om ugen til dette podcast “The Tim Ferris Show.

Telefon: (+45) 6144 0707
Mail: mtj@hvlaw.dk