Bo Vilsgaard, LL.M, Advokat og partner

Primære specialer: 

 • Køb og salg af virksomhed 
 • Kapitalfremskaffelse 
 • Startups (iværksætteri)
 • Sundhedssektoren
 • Bestyrelsesarbejde

Baggrund: 

Siden 1995 har jeg medvirket i utallige startups af nye virksomheder, virksomhedsoverdragelser, kapitaludvidelser og kapitalfremskaffelser.
Qua mit arbejde med kapitalfremskaffelser har jeg indgående kendskab til de parametre og udfordringer, kommercielt og juridisk, som kapitalsøgende virksomheder i vækst står overfor.
Arbejdet for mine kunder foregår ofte på engelsk – såvel forhandlinger som kontrakter. Jeg har en engelsk kandidateksamen i jura tillige med min danske, så de sproglige barrierer for en succesfuld forhandling og afslutning er lave.

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg har opbygget et betragteligt forretningsmæssigt netværk, og indgår i en lang række formelle og uformelle netværk – herunder B2B netværk, ERFA-grupper og investornetværk. Jeg er meget aktiv i Virtu Business Club (Danmarks største landsdækkende erhvervsnetværk med fokus på forretning og cykling), og er ambassadør for netværket i Aarhus.
Derudover har jeg et omfattende netværk inden for virksomhedsrådgivning – herunder virksomhedsmæglere, banker, revisorer og professionelle bestyrelsesmedlemmer.
Sidst men ikke mindst underviser jeg ofte om køb og salg af virksomhed, iværksætteri og kapitalfremskaffelse. Kontakt mig gerne, hvis du ønsker et indlæg om et af emnerne. 

Telefon: (+45) 4031 3165
Mail: bv@hvlaw.dk

Profil af Elsebeth

Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, Advokat og partner

Primære specialer:

 • Moms og andre afgifter

Baggrund:

Jeg har mange års erfaring med rådgivning om og førelse af sager inden for moms og afgifter, og har arbejdet med det i tidligere ansættelser hos skatteforvaltningen, PwC, Bech-Bruun Advokatfirma og Hulgaard Advokater.
Jeg er beskikket som censor for de erhvervsøkonomiske bachelor-, master- og kandidatuddannelser, hvor jeg er tilknyttet som censor i blandt andet indirekte afgifter. 

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg er medforfatter til blandt andet håndbogen ”Projektudvikling af fast ejendom” og Dansk Ejendomsmæglerforenings lærebøger.
Herudover underviser jeg ofte og gerne om moms og afgifter, bl.a. revisorer og virksomheder, der ønsker skræddersyede kurser, som passer til den enkelte virksomhed.

Ønsker en virksomhed et moms- og afgiftstjek, tilbyder jeg også at foretage det
Jeg er medlem af Danmarks Skatteadvokater.

Telefon: (+45) 6144 0700

Mail: ehr@hvlaw.dk

Hans Henrik Højrup Bondegaard, Advokat og partner

Primære specialer:

 • Startups (iværksætteri)
 • IT-ret
 • Køb og salg af virksomheder
 • Sundhedssektoren
 • Bestyrelsesarbejde
 • Kommerciel rådgivning i tilknytning til ovenstående

Baggrund: 

Jeg har en særlig interesse for digitale virksomheder. Jeg er derfor tilknyttet vores team for IT-ret, og har stor viden omkring rådgivning af IT-virksomheder inden for kontraktudarbejdelse, digitale forretningsmodeller og persondata.
Herudover rådgiver jeg om tilpasning af koncern- og virksomhedsstrukturer i forbindelse med omstruktureringer, generationsskifte samt køb og salg af virksomheder.

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg er meget passioneret omkring iværksætteri – herunder især digitale startups. Jeg er en aktiv aktør i iværksættermiljøet, og fungerer som fast rådgiver ved en række iværksættermiljøer. Herudover bliver jeg ofte brugt som indlægsholder om start af virksomhed, selskabsret, ejeraftaler, aftaler med investorer osv. 

Qua min passion for iværksættere er jeg også mentor og advisory boardmedlem for en række startups.

Telefon: (+45) 2913 3282 
Mail: hb@hvlaw.dk

Profil af Helle

Helle Hougård Porsfelt, Advokat (L) og partner

Primære specialer:

 • Skat – og kun skat, men til gengæld skat i bred forstand.

Baggrund: 

Jeg har stor interesse i skatteprocessen, og med mange års skatterådgivererfaring fra revisions- og advokatbranchen og før det en fortid hos SKAT, kan jeg rådgive om skat i langt de fleste forhold.
Jeg har især specialiseret mig inden for beskatning af fast ejendom, beskatning af hovedaktionærer og virksomhedsbeskatning, men også assistance med generationsskifte eller omstrukturering, hvor skatten indgår som en væsentlig forudsætning for et godt resultat.
Siden mit skifte fra SKAT til rådgiversiden har jeg ført adskillige skattesager ved skatteankenævn, Landsskatteretten og domstolene (se eventuelt ”mine” skattesager ved domstolene på skat.dk). 

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Ved siden af mit arbejde som advokat har jeg udgivet forskellig faglitteratur, herunder ”Ejendomsbeskatning – afskrivning og afståelse i praksis”. Siden 2002 har jeg været medforfatter til Dansk Ejendomsmæglerforenings lærebøger, og udgiver derudover løbende artikler med skattefokus.
Jeg underviser i forskellige sammenhænge om skattemæssige forhold.

Medlem af Danmarks Skatteadvokater.

Telefon: (+45) 6144 0708
Mail: hhp@hvlaw.dk

Profil af Katrine

Katrine Benée, Cand.merc.jur

Primære specialer:

 • Aftaler
 • Selskabsret
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Skatteret

Baggrund: 

Jeg er uddannet inden for erhvervsøkonomi og -jura (cand.merc.jur.), og har derfor allerede fra studiet haft en økonomisk indsigt og forretningsorienteret vinkel på juridiske spørgsmål.

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg er med som juridisk rådgiver på en specialistrådgivning for iværksættere, der afholdes af Startvækst Aarhus.

Derudover er jeg medindlægsholder på en række seminarer om køb og salg af virksomhed, ligesom jeg har udarbejdet forskellige undervisningsmaterialer om køb og salg af virksomhed og inden for skatteområdet i øvrigt. Endvidere har medvirket til udarbejdelsen af flere hjælpeværktøjer til værdiansættelse af virksomhed.

Telefon: (+45) 6144 0703
Mail: kb@hvlaw.dk

Lotte P. Vilsgaard, Direktionsassistent

Primære specialer:

Jeg arbejder som direktionsassistent, og varetager også kontorets administration og bogholderi. Herudover står jeg for al leverandørkontakt.

Baggrund:

Min baggrund er inden for kontor- og administration, hvor jeg har arbejdet i virksomheder med produktion, handel og rådgivning. Herudover har jeg ofte været projektansvarlig for både interne og eksterne projekter.

Telefon: (+45) 2024 3442
Mail: lv@hvlaw.dk

Profil af Mikkel

Mikkel Thykjær Jørgensen, Advokat og partner

Primære specialer:

 • Køb, salg og investering i virksomheder samt forudgående salgsmodning
 • Rådgivning i tilknytning til ovenstående 

Baggrund: 

Jeg er tidligere ekstern lektor i selskabsret ved Syddansk Universitet, og har solid rådgivningserfaring inden for selskabsetablering, omstrukturering, generationsskifte, aftaler mellem kapitalejere, incitamentsaftaler mv.
De seneste år har jeg haft stigende fokus og samarbejde med tech-virksomheder og digitale bureauer – herunder indenfor fintech, regtech og blockchain.

Jeg motiveres af samarbejdet med startups, der befinder sig i skabelsesprocessen af innovative produkter, og hjælper meget gerne med at skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere via mit netværk.

Netværk/Publikationer/Undervisning:

Jeg er engageret i en række virksomheder som rådgiver i advisory boards og som bestyrelsesmedlem.
Personligt har jeg en passion for “biohacking” og “quantified self”.

Telefon: (+45) 6144 0707
Mail: mtj@hvlaw.dk