Vi har gennem mange år rådgivet indenfor den privatpraktiserende sundhedssektor i hele landet. Rådgivningen omfatter ikke bare læger og tandlæger, men i høj grad også fysioterapeuter og mange andre inden for sundhedssektoren – de såkaldte ”hvide kitler”.

Vi har et indgående kendskab til opstart, drift og salg af praksis og kan bistå med rådgivning omkring de særlige forhold, der gælder for hvide kitler, herunder særligt rådgivning om ydernumre, indlejeraftaler og overenskomsterne. Vi kender også de særlige regler, der gælder i forbindelse med drift af praksis i selskabsform.

 

Køb eller salg af praksis

Vi ved, at køb eller salg af en praksis er en afgørende beslutning. Vi har indgående erfaring med køb og salg af praksis – uanset om rådgivningen er på vegne sælger eller køber. Vi rådgiver typisk fra den helt tidlige opstart, herunder omkring forhold af betydning for værdiansættelse af praksis og andre afgørende konditioner.

Gennem vores arbejde har vi opbygget et netværk af kunder og andre relationer, som betyder, at vi kan hjælpe med at finde den rette køber eller sælger af en praksis samt finansiering af selve købet.

Herudover er vi typisk den faste tovholder og sparringspartner under forhandlingerne, hvor vi for eksempel hjælper med:

  • Samarbejde med revisor og bank
  • Værdiansættelse
  • Forhandlinger
  • Rådgivning om skattemæssige forhold
  • Udarbejdelse af aftaledokumenter

 

Etablering af praksissamarbejde

Etablering af samarbejdspraksis eller kompagniskab er en naturlig måde at samarbejde med andet sundhedspersonale på. Vores team rådgiver om de kommercielle og juridiske aspekter af at etablere en samarbejdsplatform mellem sundhedspersonale, uanset om dette er i kompagniskab, samarbejdspraksis eller ved etablering af sundhedshuse.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i dels de kommercielle muligheder i et samarbejde og dels de juridiske udfordringer, herunder særligt at få udarbejdet en samarbejdsaftale som fundamentet for det videre samarbejde.

 

Persondata/GDPR

Vores team Hvide Kitler har tilknyttet eksperter i persondata, som kender de særlige persondataretlige udfordringer ved behandling af sundhedsdata og i forbindelse med journalføring.