Der har gennem den seneste tid været konsolidering i dyrlægebranchen. Flere dyrlægeklinikker er således blevet opkøbt af andre dyrlæger, der i forening med (forskellige) fonde, gennemfører opkøb på tværs af hele landet.

Formålet med opkøbene har generelt været båret af mere effektivisering på en række områder, herunder på indkøb, markedsføring, drift, faglig udvikling, specialisering etc., for herefter senere at lave exit (salg) til andre og nye kapitalfonde. Vi har set lignende bevægelser inden for tandlægebranchen de seneste år.

Sammen med min gode kollega, Kathrine Smærup #, har vi haft fornøjelsen af at have repræsenteret sælgersiden (klinikejerne) i en række transaktioner. I nogle tilfælde har vi været med ombord fra de første overvejelser/henvendelser – i andre tilfælde først, når parterne (og dermed klinikejerne) har forhandlet og opnået enighed om en række væsentlige handelsvilkår. I sidstnævnte tilfælde har parterne i flere tilfælde forhandlet prissætning, multipelberegning, geninvestering, exitvilkår, stay-on-klausuler etc. og først derefter kontaktet os, når ”overdragelsesaftalen lige skulle skimmes igennem”.

I alle tilfældene – og uden undtagelse – har vi, hvor vi har været med fra begyndelsen, kunne forberede såvel klinikejerne som klinikkerne til at forstå ”hele processen”, mens klinikkerne er blevet klargjort til at kunne blive solgt.

Derudover og i alle tilfældene hvor vi har været med fra en start, har vi tillige kunne hæve principperne for værdiansættelse (og multiplerne) samt grundlaget for beregningen heraf. Når vi taler driftsresultater og multipelberegning, slår den samlede værdiforøgelse kraftigt igennem i forhold til ikke at have forholdt sig til beregningsgrundlaget, parametrene, multiplerne og forhandlingerne.

Hvor dyrlægerne selv har forhandlet, har vi oplevet væsentligt forringede resultater i forhold til, hvis de havde søgt rådgivning på et langt tidligere stadie. Det har været markant vanskeligere at få ”genoptaget” forhandlingen med kapitalfondene, når hovedvilkårene har været forhandlet indbyrdes mellem parterne, om end det dog er lykkes i flere af tilfældene.

Samtidig har de dyrlæger, som selv har forhandlet og solgt, solgt til prissætninger (i visse tilfælde langt…) under, hvad de kunne have solgt til, hvilket naturligvis er ærgerligt, når formålet med salget i mange tilfælde har været drevet af et ønske om – på mellemlang sigt – at gå på pension med et ordentligt salgsprovenu fra kliniksalget.

Vi vil opfordre dyrlægerne til at søge rådgivning, når de har overvejelser om at sælge eller modtager henvendelser fra potentielle købere. Rettidig omhu – det er også nøgleordet i dyrlægebranchen, hvis muligheder skal opnås og ikke fortabes.

Vi deler gerne ud af vores erfaringer på området, så vær velkommen og kontakt os gerne for spørgsmål på mail eller telefon.

Hvis du vil vide mere, så kontakt meget gerne Bo Vilsgaard

Telefon: (+45) 4031 3165
Mail: bv@hvlaw.dk