Klare og forståelige aftaler bør være et mål, når parter indgå aftaler med hinanden. Men ikke alt ender lykkeligt. Nogle gange skal tingene afgøres ved domstolene eller ved voldgift.

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af en lang række af erhvervslivets kontrakter og det forudgående arbejde, som ligger i at afstemme forventningerne mellem kontraktens parter.

Vi rådgiver blandt andet indenfor:

  • Erhvervslejekontrakter
  • Agent- og forhandleraftaler
  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Ansættelsesaftaler
  • Samarbejdsaftaler
  • Konsulentaftaler

Vi hjælper også, hvis sagen ender i retten eller ved voldgift.

Vi bistår vores klienter med håndtering af konflikter, hvad enten uenigheden løses gennem direkte forhandling, mægling eller ender i retten, nævn eller voldgift. Uanset konfliktens art har vi dog altid fokus på løsningen og resultatet frem for en unødig og langstrakt tvist. 

 

Behov for en juridisk vurdering af din sag?

Ring i dag på telefon (+45) 7930 1710 eller skriv på info@hvlaw.dk.